WINAICO 10.4KWh Solcelle anlæg

WINAICO 10.4KWh Solcelle anlæg

Energikrisen rammer alle – også os på Hedelyngen. Så vi valgte at bestille et Hybrid solcelle anlæg hos Risskov Teknik & Solar, med komplet montering og tilslutning. Vi valgte lidt dyrere paneler, som har 28 års garanti og levere lidt bedre på overfladerne end de lidt billigere.

Alle cellerne blev monteret på 1½ dag – dog uden tilslutning på selve dagen, da det krævede et besøg af deres elektriker.

GROWATT SPH 10000 hybrid inverter

Grundet mange havde fået samme idé, valgte vi en Growall 10000 Hybrid løsning – da det kunne leveres i løbet af kortere tid end de andre vi havde kig på. WINAICO WST-MGX-P1/P3 FULL BLACK GEMINI GROWATT Hybrid inverter med 7.7KWh batteripakke

Vi placerede anlægget ved den ene garageport, hvilket dog krævede et længere kabeltræk end hvad der fulgte med, da vores sikringsskab er i midten af huset.

Taurus fra Akvatur skuffende i alle henseender

Elendig kvalitet

Vi købte i 2018 en kogehane fra Akvatur, som de første 6 måneder virkede til at være et godt køb. Den krævede dog jævnligt eftersyn, men var ikke noget der var svært at udføre – omend lidt bøvlet i forhold til konstruktionen.

Udover at kogehåndtaget konstant gik løst og at overløbsventilen kunne finde på at sende flere dl vand ned i skabet, endte det hele i at plastikken omkring de 2 tårne på kogeenheden knækkede da vi skulle afkalke den.

Taurus Akvatur. Håndtag konstant løst og med slør Akvatur kogeenhed Skuffende bekendskab med Taurus fra Akvatur

Over tid bliver Taurus fra Akvatur lidt ustabil og skyder kraftige sprøjt med kogende vand ud – hvorfor den skal afkalkes.

Det kunne vi så ikke da vi nu ikke kunne åbne kogeenheden.

Ødelagt skab

Taurus overløbs ventilDe mange gange Taurus har skudt flere dl vand ud, har ødelagt bunden af vores skab og vi måtte installere en leak sensor for at fange problemet når det opstod.

Akvatur havde ingen brugbar kommentar og/eller løsning – de sagde blot at den nok skulle afkalkes igen.

Hvilket lige var gjort sidste gang

Så enden blev, at vi har afmonteret det hele og er på vej til Revas med de sølle rester.

Quooker Flex

Quooker Flex haneAf skade bliver man klog og havde ikke lyst til at tage chancen med en anden Akvatur model – så vi tog fat i vores gamle kontakt ved Kvik Køkkener.

Vi valgte en Quooker Flex – ikke så meget grundet udtræk, men mere at hanen sidder på siden.

Den blev monteret på ca. 1 time, hvor den gamle skulle af først og allerede nu er vi glade for ikke at skulle være nervøs for flere vandskader eller løse håndtag.

Yale doorman udskiftet med Simons Voss

Yale Doorman Skrottet!

Yale Doorman system skrottes og erstattes af Simons Voss

Efter at have fået udbedret vores Yale Doorman system 3 gange, med forskellige fejl og utallige software fejl som ikke er blevet rettet, fik vi en snak med Keeper omkring problematikken.

Keeper har alle 3 gange udbedret fejlen uden beregning og har været her så hurtigt de kunne”

De ville på vores vegne undersøgte muligheden for at returnere produktet til distributøren, inden garantien udløb, så vi kunne få et stabilt produkt.

 

Keeper til vores redning

Keeper låsesmed i Viborg har nu været forbi og fået vores gamle ustabile Yale Doorman med og har nu opsat en Simon Voss MobileKey løsning, som på alle måder er hvad Yale Doorman ikke er.

Simons Voss  Simons Voss - Key Pad  Simons Voss - Key Pad

Service i særklasse

Det er sjældent (for ikke at sige aldrig) man oplever service i særklasse, men må tilstå at jeg på ingen måde kan andet end være tilfreds med deres arbejde hele vejen igennem. Som de sagde da de var her – de vil gerne have tilfredse kunder og det må jeg sige, at trods de problemer vi har haft med låsen, vil jeg uden tøven tage fat i dem igen hvis vi skulle få brug for at udvide vores system!

Samsung tørretumbler holdt ikke mere end ca 2 år

Aldrig mere Samsung

Mod min bedste overbevisning købte vi et sæt af Samsungs “bedre” tørretumbler (billedet til højre) og vaskemaskine. Allerede før der var gået et år havde vi mislyde og småproblemer med tørretumbleren, som så gik i selv selv igen.

Det endte dog brat, da den lige efter sommeren 2020, begyndte at lyde som en cementblander for en bemærkning for derefter ikke at sige noget (og virke i en uge). Endelig stoppede den med at tørre tøjet, da varmelegement kun virkede hver anden gang og fugten uanset hvad blev i maskinen.

Vi havde alt skilt ad, og må sige at konstruktionen i forhold til “fnuller”, mildets talt kunne være bedre da ALT var smurt ind. Det er er så områder man ikke skal forvente at komme til, da det var inde bag bagbeklædning med videre.

Dertil hænger lågerne på begge maskiner, da det plast/metal de er monteret i er for blødt til at kunne holde en tung låge.

9KG Bosch tørretumbler på tilbundReddet af Mastercard

Samsung var 3 måneder om at svare på vores henvendelser, som blot var en standard henvendelse om at sende flere billeder.

Vi havde til alt held købt sættet med MasterCard, som rimelig hurtigt var inde og hjælpe os og det lykkedes os at få en maskine som er både mere støjsvar og bedre teknisk.

Vi har nu en BOSH 9KG tørretumbler som kan præcis det samme, og mere til, omend ikke så pæn. Dertil passer den af gode grunde ikke i designet sammen med vores vaskemaskine.

Men tænker ikke vaskemaskinen holder levetiden ud, hvis det er samme kvalitet, så måske det snart kan komme til at matche igen.

 

Information vedr. Byggeskadeforsikring tegnet hos Qudos via Frida Forsikring A/S

Nedenstående er HusCompagniets officielle udmelding i forhold til Qudos forsikrings kunder der har mistet sin forsikring da Qudos gik konkurs.

Information vedr. Byggeskadeforsikring tegnet hos Qudos via Frida Forsikring A/S

Quodos kunder redet af regeringsindgrebFrida Forsikring Agentur A/S har siden 2011 solgt ejerskifte- og byggeskadeforsikringer for Qudos. Qudos Insurance A/S er per den 20. december 2018 erklæret konkurs.

Den aktuelle forsikringspolice er stadig gældende frem til den 20. juni 2019 og skader er dækket af og omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber frem til denne dato.

Der har hersket usikkerhed om forsikringstagerens forsikringsmæssig situation efter den 20. juni 2019. Den positive nyhed er, at der per 2. maj 2019 er lavet en bred politisk aftale, hvoraf det fremgår, at den sikrede, kan få dækning i Garantifonden for en byggeskade, der opstår i policens resterende dækningsperiode, altså fra den 20. juni 2019 frem til udløb af den 10 årige forsikringsperiode.

Den politiske aftale og det konkrete lovforslag, som vil blive fremsat i folketingssamlingen hurtigst muligt, efterlader dog stadig uklarheder, herunder om forsikringspolicer gentegnes. Vi vil derfor afvente klarhed i forhold hertil. Det rokker dog ikke ved det forhold, at I som sikrede også efter den 20. juni vil være dækket af Garantifonden jf. ovennævnte politiske forlig.

Det er vigtigt, at understrege, at dækningen af Garantifonden reelt ikke forventes at få nogen praktisk betydning for de huse, som er bygget af HusCompagniet, idet HusCompagniet ikke en eneste gang har anvendt byggeskadeforsikringen, i de 8 år Frida har været anvendt som forsikrings agentur.

Herunder indsat links til:

  • Politisk aftale om håndtering af kunder i Qudos Insurance A/S med ejerskifte- og
    byggeskadeforsikringer
  • Fridas hjemmeside med info om situationen

https://em.dk/media/13194/aftale-om-haandtering-af-kunder-i-qudos.pdf
https://www.fridaforsikring.dk/2019/info-qudos-kunder

I er velkommen til at kontakte dit lokale HusCompagniet, såfremt I måtte have behov for yderligere info.

Kontaktinfo findes på: www.huscompagniet.dk

Med venlig hilsen
HusCompagniet A/S

Så er der sat bunddække

Vinca Monor bunddække.

Med hjælp fra vores naboer fik vi sat alle Vincor Minor langs vores skrænt. Dog løb vi tør, så skal en tur forbi EllenGaard og hente ca. 100 stk mere af deres primo planter.

Vi har brudt bunddækket med lidt blandede buske, for at øjet vil få lidt at vandre på. Nu er det så “bare” at se tiden an, så vores have bliver grøn og fin i modsætning til sidste år.

Brudt det kliniske udtryk

Vores entreprenør var forbi for at ligge skærver og dug på ydersiden af grunden mod vejen. Det er et område der er svært at holde hvis det er græs, og flis eller bark har vi prøvet tidligere.

Så vi valgte at bruge samme slags skærver som vi har i vores indkørsel for at holde stilen.

Vi fik også skiftet ca. 20 af de grå 40×40 fliser til sorte for at bryde det monotome. Det har givet et tiltrængt spil og giver huset et helt andet udtryk.

Opdatering til Quodos kunder

Huscompagniet beder kunder vente

Der har et stykke tid været tale om en politisk løsning i forhold til HusCompagniets kunder, der har mistet deres byggeskade forsikring i forbindelse med Quodos konkurs.

Tak til Peter fra HusCompagniet for en uddybende forklaring i forhold til situationen

Vi har i dag snakket med HusCompagniet, som afventer den politiske løsning, der gør at de kan hjælpe kunderne, så deres huse kan blive forsikret korrekt med en byggeskadeforsikring.

Hvis man køber et “brugt” hus, kan man tegne en ejerskifte forsikring, som dækker skjulte fejl og mangler. Hvis man ikke har, eller mister sin byggeskadeforsikring er situationen en anden, da denne ikke tegnes/gentegnes som loven er i dag.

Tilbagebetaling af byggeskadeforsikringen

Man kan ansøge om tilbagebetaling af forsikringssummen, men i forhold til at der er god til at få det gjort, er anbefalingen at man afventer den politiske løsning, hvorefter HusCompagniet kan lave en samlet løsning.

Så efter at have snakket med HusCompagniet og hørt hvad deres planer er, afventer vi den politiske løsning, som efter sigende skulle være lige om hjørnet. Så snart vi får en opdatering, vil vi opdatere på bloggen igen.

INFO QUDOS KUNDER

Info fra Frida Forsikring den 30.01.2019

Som lovet kommer vi med en opdatering på konkursen i Qudos og betydningen for dig, der har tegnet en ejerskifteforsikring i Qudos.

Frida arbejder stadig på at sikre kunderne forsikrings dækning efter 20. juni 2019

Frida arbejder fortsat på at få forsikringerne overdraget til Domus Forsikring A/S, så de kan fortsætte uændret. Hvis en overdragelse ikke kan gennemføres, vil Frida i samarbejde med Domus Forsikring A/S sikre, at kunderne kan gentegne en forsikring for restperioden på den oprindelige forsikring. Samtidig vil kunderne kunne få resten af den tidligere betalte præmie retur fra Garantifonden. Brug dette link til at læse mere om Domus Forsikring A/S

Du bliver informeret, når der foreligger en afklaring – forventeligt i løbet af 3 – 4 uger.

Skader som er anmeldt

Skader, som er anmeldt til os behandler vi på normal vis i vores skade afdeling. Det gælder også skader, der er anmeldt efter konkursen den 20. december 2018.

Skader som ikke er anmeldt

I 6 mdr. efter konkursen kan du anmelde skader og få dem dækket i Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Senest den 20. juni 2019 skal du derfor have anmeldt din skade til Frida. Kun skader, som opfylder betingelserne for dækning efter forsikringsvilkårene og i Garantifonden, kan opnå dækning i fonden.

Hvad skal du gøre nu

Hvis du har en ikke anmeldt skade skal du gøre som beskrevet ovenfor. Ellers skal du bare afvente nærmere information fra os.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål

Du kan som altid kontakte Frida på mail post@fridaforsikring.dk eller telefon 70 70 78 79, hvis du har spørgsmål.

Opdatering 09. januar 2019.

Information til kunder med ejerskifteforsikring i Qudus Insurance A/S

Qudos Insurance A/S gik konkurs den 20. december 2018. Konkursboet har anmodet Frida om at udsende en meddelelse på mail til forsikringskunderne i Qudos – se link konkursboets meddelelse til forsikringstagere og skadelidte.

Da meddelelsen er udarbejdet til samtlige Qudos kunder vil vi, Frida Forsikring Agentur A/S, gerne nedenfor fremhæve det, som er væsentligt for Fridas kunder med en ejerskifteforsikring.

Hvordan kan du se, om du har tegnet forsikring hos Qudos ?

Det fremgår af den forsikringspolice du fik, da du købte forsikringen gennem Frida.

Hvis du allerede har anmeldt en skade skal du så gøre det igen ?

Nej – allerede anmeldte skader skal ikke anmeldes igen. Frida vil fortsætte skadebehandlingen og eventuel erstatning vil blive udbetalt af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Du kan læse mere på fondens hjemmeside – www.skadesgarantifonden.dk

Hvis du har en NY skade skal den så anmeldes

Ja – du skal anmelde skaden på Fridas hjemmeside, hvorefter skaden vil blive registreret, og du vil modtage en kvittering for anmeldelsen.

Hvor længe har du dækning på din ejerskifteforsikring

Erstatningsberettigede skader på en ejerskifteforsikring anses som opstået inden konkursen. I 6 mdr. efter konkursen kan du anmelde skader og få dem dækket i Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Senest den 20. juni 2019 skal du derfor have anmeldt din skade til Frida. Kun skader, som opfylder betingelserne for dækning efter forsikringsvilkårene og i Garantifonden kan opnå dækning i fonden.

Det i meddelelsen fra konkursboet, pkt. 2, nævnte ophør af forsikringsdækningen efter 3 mdr. ændrer ikke ved, at du kan anmelde skader indtil den 20. juni 2019 og opnå dækning i Garantifonden.

Hvad sker der når min forsikringsdækning ophører

Så har du ikke længere dækning for nye skader. Frida undersøger i øjeblikket om forsikringerne kan overdrages til Domus Forsikring A/S og fortsætte uændret. Hvis en overdragelse ikke kan gennemføres, vil Frida i samarbejde med Domus Forsikring A/S arbejde på, at vores kunder kan gentegne en forsikring for restperioden på den oprindelige forsikring Vi vil informere nærmere herom, når der foreligger en afklaring – forventeligt i løbet af 2-3 uger.

Kan jeg få refunderet den præmie jeg har betalt, når forsikringsdækningen ophører

Ja – som det fremgår af meddelelsen fra konkursboet etableres der i løbet af februar 2019 et system, hvorved du kan få din præmie forholdsmæssigt refunderet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Når det er etableret vil du få nærmere information herom.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål

Du kan kontakte Frida på mail post@fridaforsikring.dk eller telefon 70 70 78 79, hvis du har spørgsmål.

Ovenstående information kommer fra Frida’s egen hjemmeside.

HusCompagniets samarbejdspartner Qudos er gået konkurs

Kære ejer

Den, som har opført eller ombygget din bolig, har gennem Frida Forsikrings Agentur A/S købt en lovbestemt byggeskadeforsikring i forsikringsselskabet Qudos Insureanace A/S, der gik konkurs den 20. december 2018.

Sådan lyder starten på et brev vi fandt i vores postkasse fredag d. 18. januar 2019.

Jeg tænker der er andre der står i samme uheldige situation, som har fået samme temmelig omfattende brev, hvor det er svært at vide om man skal gøre noget og hvad omfang det rent faktisk rammer en selv. Vi har selvfølgelig ikke hørt noget fra HusCompagniet selv og må selv se hvad vi nå frem til.

Frida Forsikring A/S

Vi har tidligere skrevet til Frida Forsikring A/S, som ikke ligefrem må anses som værende gode til at besvare mails, så på forhånd er det allerede lidt op af bakke.

I løbet af de næste 2-3 uger skulle der ligge en afklaring, hvorefter VI SELV skal sørge for den videre proces. Men reelt set ophører vores byggeskade forsikring og er skaderne ikke meldt ind, vil eventuelle skader heller ikke kunne dækkes af Garantifonden.

Jeg tænker dog at huset er opført, så skulle der være noget må det være HusCompagniet, der skal tage vare på det i forhold til at der ikke er sket skader i opførelses tiden

Opdatering 27. januar 2019

Har nu fået tæsket de dokumenter igennem vi har fået fra HusCompagniet. Forsikringen dækker væsentlige byggeskader, der skyldes forhold ved opførelsen af huset, fra overleverings tidspunktet og 10 år frem.

Vi har ikke høre videre fra HusCompagniet omkring deres holdning til sagen og afventer i skrivende stund at Frida Forsikring forhåbentlig finder en løsning på at samle de ramte kunder op og videreformidle aftalerne til en af deres andre underleverandører.

Kontakt os gerne hvis du har brugbar information omkring sagen, eller andet der kan hjælpe de mange uheldige der er ramt af konkursen. Vi vil så dele det her på bloggen med de mange som har kontaktet os.

Vi har d.d. kontaktet Frida Forsikring A/S og så snart vi får noget brugbart fra dem, vil vi dele det her på bloggen.

 

Vi udbedrer selv fejlene – igen

Dørhåndtag til depot faldt af

Vi fik skiftet døren til depotet et par måneder efter vi flyttede ind. Dørhåndtaget blev genbrugt, men sad ikke super godt fast og pointerede det overfor HusCompagniet, flere gange og gentagne gange.

Da de kom sidst for at skrue ca 14 manglende skruer i vores troldtekt, glemte de at lave døren. Dette til trods for at de hver gang har fået en udførlig mangelliste at gå på.

Døren har over det sidste lange stykke tid stået med et håndtag der så småt begyndte at ødelægge døren. For få dage siden røg det så helt af som det ses ovenfor. Jeg håber ikke det viser kvaliteten af materialerne.

Men i form af det faldt helt af, er det lykkedes mig at få det sat ordenligt på igen selv – nu der ikke var hjælp at hente.

Døren har fået lidt mærker ved kransen, hvilket jeg advarede HusCompagniet om – men om ikke andet kan vi lukke døren til depotet og mere vigtigt, åbne den igen.

Gør det selv med HusCompagniet

Jeg ved ikke hvad jeg havde forventet, eftersom vi i forvejen selv har stået for næsten alt.Vi har selv tegnet huset og skal selv i mange tilfælde selv tage fat i HusCompagniets underleverendører og kæmpe med dem for at få udbedret fejl og mangler. Når vi så har bedt om hjælp på den front frasiger HusCompagniet sig deres ansvar og peger blot på deres leverandør.

Vi afventer selvfølgelig stadig en afklaring på en “løsning” mellem os og HusCompagniet i forhold til de graverende fejl vi mener der har været i leveringen – hvor de har solgt en del ting, de reelt ikke har kunnet levere. Den afklaring venter vi stadig på over 1 år efter vi overtog huset!