Spar ti tusinde på jordarbejde

Kæmpe besparelse på jordarbejde

I tilbuddet fra HusCompagniet stod der en pris på knap 100kr per m3 jord der skulle bortkøres. Der var lavet et estimat på 300m3 hvilket vil give en pris på 29.700kr blot for bortkørsel af muldjord.

Vi valgte en lokal entreprenør, som vi også har fået lavet belægningarbejds af, hvor prisen var betydeligt lavere.

Vi bad HusCompagniet om at smide jorden så langt væk fra huset at det ikke generede, men krævede at vores egen entreprenør snakkede med dem – da de rigtig gerne ville køre vores jord væk.

Det kan vi kun være glade for, da vi har været nødt til at køre mere jord væk end beregnet.

Huscompagniet:          300m3 af 99,00kr,          29.700kr
Tilsvarende:                300m3 af 56,25kr,          16.875kr
Besparelse:                                                       12.825kr

Besparelsen ovenfor er i vores tilfælde større, da vi kommer til at køre ca. 100m3 mere væk grundet udligning af terræn.