Information vedr. Byggeskadeforsikring tegnet hos Qudos via Frida Forsikring A/S

Nedenstående er HusCompagniets officielle udmelding i forhold til Qudos forsikrings kunder der har mistet sin forsikring da Qudos gik konkurs.

Information vedr. Byggeskadeforsikring tegnet hos Qudos via Frida Forsikring A/S

Quodos kunder redet af regeringsindgrebFrida Forsikring Agentur A/S har siden 2011 solgt ejerskifte- og byggeskadeforsikringer for Qudos. Qudos Insurance A/S er per den 20. december 2018 erklæret konkurs.

Den aktuelle forsikringspolice er stadig gældende frem til den 20. juni 2019 og skader er dækket af og omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber frem til denne dato.

Der har hersket usikkerhed om forsikringstagerens forsikringsmæssig situation efter den 20. juni 2019. Den positive nyhed er, at der per 2. maj 2019 er lavet en bred politisk aftale, hvoraf det fremgår, at den sikrede, kan få dækning i Garantifonden for en byggeskade, der opstår i policens resterende dækningsperiode, altså fra den 20. juni 2019 frem til udløb af den 10 årige forsikringsperiode.

Den politiske aftale og det konkrete lovforslag, som vil blive fremsat i folketingssamlingen hurtigst muligt, efterlader dog stadig uklarheder, herunder om forsikringspolicer gentegnes. Vi vil derfor afvente klarhed i forhold hertil. Det rokker dog ikke ved det forhold, at I som sikrede også efter den 20. juni vil være dækket af Garantifonden jf. ovennævnte politiske forlig.

Det er vigtigt, at understrege, at dækningen af Garantifonden reelt ikke forventes at få nogen praktisk betydning for de huse, som er bygget af HusCompagniet, idet HusCompagniet ikke en eneste gang har anvendt byggeskadeforsikringen, i de 8 år Frida har været anvendt som forsikrings agentur.

Herunder indsat links til:

  • Politisk aftale om håndtering af kunder i Qudos Insurance A/S med ejerskifte- og
    byggeskadeforsikringer
  • Fridas hjemmeside med info om situationen

https://em.dk/media/13194/aftale-om-haandtering-af-kunder-i-qudos.pdf
https://www.fridaforsikring.dk/2019/info-qudos-kunder

I er velkommen til at kontakte dit lokale HusCompagniet, såfremt I måtte have behov for yderligere info.

Kontaktinfo findes på: www.huscompagniet.dk

Med venlig hilsen
HusCompagniet A/S

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.