Information vedr. Byggeskadeforsikring tegnet hos Qudos via Frida Forsikring A/S

Nedenstående er HusCompagniets officielle udmelding i forhold til Qudos forsikrings kunder der har mistet sin forsikring da Qudos gik konkurs.

Information vedr. Byggeskadeforsikring tegnet hos Qudos via Frida Forsikring A/S

Quodos kunder redet af regeringsindgrebFrida Forsikring Agentur A/S har siden 2011 solgt ejerskifte- og byggeskadeforsikringer for Qudos. Qudos Insurance A/S er per den 20. december 2018 erklæret konkurs.

Den aktuelle forsikringspolice er stadig gældende frem til den 20. juni 2019 og skader er dækket af og omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber frem til denne dato.

Der har hersket usikkerhed om forsikringstagerens forsikringsmæssig situation efter den 20. juni 2019. Den positive nyhed er, at der per 2. maj 2019 er lavet en bred politisk aftale, hvoraf det fremgår, at den sikrede, kan få dækning i Garantifonden for en byggeskade, der opstår i policens resterende dækningsperiode, altså fra den 20. juni 2019 frem til udløb af den 10 årige forsikringsperiode.

Den politiske aftale og det konkrete lovforslag, som vil blive fremsat i folketingssamlingen hurtigst muligt, efterlader dog stadig uklarheder, herunder om forsikringspolicer gentegnes. Vi vil derfor afvente klarhed i forhold hertil. Det rokker dog ikke ved det forhold, at I som sikrede også efter den 20. juni vil være dækket af Garantifonden jf. ovennævnte politiske forlig.

Det er vigtigt, at understrege, at dækningen af Garantifonden reelt ikke forventes at få nogen praktisk betydning for de huse, som er bygget af HusCompagniet, idet HusCompagniet ikke en eneste gang har anvendt byggeskadeforsikringen, i de 8 år Frida har været anvendt som forsikrings agentur.

Herunder indsat links til:

  • Politisk aftale om håndtering af kunder i Qudos Insurance A/S med ejerskifte- og
    byggeskadeforsikringer
  • Fridas hjemmeside med info om situationen

https://em.dk/media/13194/aftale-om-haandtering-af-kunder-i-qudos.pdf
https://www.fridaforsikring.dk/2019/info-qudos-kunder

I er velkommen til at kontakte dit lokale HusCompagniet, såfremt I måtte have behov for yderligere info.

Kontaktinfo findes på: www.huscompagniet.dk

Med venlig hilsen
HusCompagniet A/S

Så er der sat bunddække

Vinca Monor bunddække.

Med hjælp fra vores naboer fik vi sat alle Vincor Minor langs vores skrænt. Dog løb vi tør, så skal en tur forbi EllenGaard og hente ca. 100 stk mere af deres primo planter.

Vi har brudt bunddækket med lidt blandede buske, for at øjet vil få lidt at vandre på. Nu er det så “bare” at se tiden an, så vores have bliver grøn og fin i modsætning til sidste år.

Brudt det kliniske udtryk

Vores entreprenør var forbi for at ligge skærver og dug på ydersiden af grunden mod vejen. Det er et område der er svært at holde hvis det er græs, og flis eller bark har vi prøvet tidligere.

Så vi valgte at bruge samme slags skærver som vi har i vores indkørsel for at holde stilen.

Vi fik også skiftet ca. 20 af de grå 40×40 fliser til sorte for at bryde det monotome. Det har givet et tiltrængt spil og giver huset et helt andet udtryk.